VLF  oftewel  Verbond van Limburgse  Fotokringen.

Dit is een overkoepelend  orgaan  ten behoeve  van diverse  fotoclubs.

Ze zorgen o.a. voor wedstrijden, uitleenbaar materiaal ,...

https://www.vlfvzw.be/